Toyota RAV4 neuf Toronto ON M1L 2L6


Toyota RAV4

Montez  bord et laissez-vous blouir par le Toyota RAV4 2019. Sous le capot on retrouve un moteur 4 cylindres dveloppant plus de 200 chevaux, ce qui vous offre une conduite dynamique et prvisible. Parmi les principales caractristiques on retrouve un systme  tldverrouillage, un essuie-glace de lunette arrire, l'ouverture automatique de la glace du conducteur, un compte-tours, un ordinateur de bord, une banquette arrire  dossiers rabattables spars, phares  contrle automatique, et un systme de surveillance de l'angle mort. L o il fait plus froid, les occupants apprcieront  leur juste valeur les siges chauffants et le dispositif de climatisation contrle. Son look attirant est rehauss par de rutilantes roues en alliage qui brillent dans ses ailes. Le systme audio comporte une radio AM/FM, commandes audio sur le volant, et 6 haut-parleurs qui enveloppent l'habitacle d'une ambiance sonore incomparable. Les occupants de ce modle voyageront en toute scurit grce aux caractristiques suivantes: coussins gonflables  l'avant, rideaux gonflables pour protger la tte, systme antipatinage, systme d'assistance au freinage, la mise hors de fonction du systme d'allumage, et freins antiblocage. Le rgulateur de vitesse adaptif modifie automatiquement la vitesse de croisire afin de maintenir une distances scuritaires avec les autres vhicules. Venez profiter d'une agrable exprience d'achat: nous avons de l'humour et nous offrons toute l'information qui vous permettra de prendre une dcision claire, sans pression. Passez nous voir ou appelez-nous pour obtenir plus d'information.

Tags: Toyota, RAV4, SUV, neuf