Toyota RAV4 neuf Toronto ON M1L 2L6


Toyota RAV4

motions garanties avec le Toyota RAV4 2019. Grce  la souplesse de son moteur 4 cylindres de 2,5 litres, les passages de vitesses se font tout en douceur, vous bnficierez aussi d'une exprience de conduite confortable et prvisible. Ce vhicule  transmission intgrale vous permettra de continuer  avancer, peu importe la route ou les conditions. Toyota a mis la priorit sur le confort et le style en incluant: des phares  extinction temporise, l'ouverture automatique de la glace du conducteur, un compte-tours, un ordinateur de bord, climatiseur avant avec commande automatique de temprature bizone, porte de chargement  commande lectrique, et un systme de surveillance de l'angle mort. Le toit ouvrant  commande lectrique permet de se rapprocher de la nature et d'humer l'air frais en un tour de main. Toyota a mis la scurit des occupants au coeur de ses proccupations avec les quipements suivants: rideaux gonflables pour protger la tte, coussins gonflables latraux  l'avant, systme antipatinage, systme d'assistance au freinage, la mise hors de fonction du systme d'allumage, et freins  disque aux 4 roues avec antiblocage. Pour plus de scurit, l'entranement est coupl  un systme du contrle dynamique de la stabilit. Nous souhaitons vous montrer ce vhicule en personne. Appelez sans dlai pour rserver un essai routier.

Tags: Toyota, RAV4, SUV, neuf