Toyota Camry Hybrid neuve Toronto ON M1L 2L6


Toyota Camry Hybrid

Montez  bord et laissez-vous blouir par la Toyota Camry Hybride 2019. Cette berline 5 passagers offre toutes les caractristiques et les options que l'on puisse dsirer. Grce  la souplesse de son moteur 4 cylindres de 2,5 litres, les passages de vitesses se font tout en douceur, vous serez aussi rassur par son systme du contrle dynamique de la stabilit. Parmi les principales caractristiques on retrouve des siges chauffants avants, des phares  extinction temporise, des lampes de lecture avants et arrires, des essuie-glaces intermittents, une tlcommande intgre d'ouvre-porte de garage, le rtroviseur central avec fonction antiblouissement automatique, un systme de surveillance de l'angle mort, et un rgulateur de vitesse. Le toit ouvrant assist illumine l'habitacle de lumire naturelle. La chane haute fidlit alimente 6 haut-parleurs, qui procurent  tous les passagers une exprience audio de premier niveau. Toyota accorde la priorit  la scurit et la protection en incluant: coussins gonflables  l'avant, coussins gonflables latraux  l'avant et  l'arrire, systme antipatinage, systme d'assistance au freinage, la mise hors de fonction du systme d'allumage, systme de communication d'urgence, et freins  disque aux 4 roues avec antiblocage. Ce vhicule a t conu en fonction d'exigeants impratifs de scurit, vous partirez l'esprit tranquille. Venez rencontrer notre expriment personnel des ventes qui se fait une obligation de rpondre  vos besoins. Nous serons heureux de rpondre  toutes vos questions. Nous sommes l pour vous aider.